EINDHOVEN – Gemeenten in de Zuidoost-Brabant moeten voldoende bouwgrond tegen redelijke grondprijzen ter beschikking stellen voor sociale huurwoningen. Ook in middenklasse wijken met alleen koopwoningen moet plaats zijn voor sociale woningbouw door de corporaties.

Bron: ED