EINDHOVEN – Varkenshouders in Noord-Brabant kunnen vanaf vrijdag schadeclaims indienen tegen de Provincie Noord-Brabant. Hiermee zet de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), een week nadat Provinciale Staten akkoord gingen met het maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij, de eerst stap in de juridische procedures die de POV na het besluit al aankondigde.

Bron: ED