Valkenswaard – Valkenswaard wil graag een mbo-opleiding binnen de gemeentegrenzen krijgen. Coalitiepartners H&G, CDA en PvdA hebben een voorzichtige aanzet daartoe vastgelegd in hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Onderzoek moet uitwijzen of het een haalbare kaart is.

Bron: ED