DEN BOSCH – In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maken politieke partijen nog altijd veel te weinig werk van het screenen van kandidaat-raadsleden. De kans dat criminelen daardoor stromannen in het gemeentebestuur weten te krijgen, blijft dan ook reëel.

Bron: ED