HEEZE – Staatsbosbeheer gaat dit najaar een voormalig landbouwgebied bij de Strabrechtse Heide omvormen tot ‘vochtige heide’. Het perceel is sinds de jaren 80 in bezit van Staatsbosbeheer. Het agrarisch gebruik werd toen al beëindigd.

Bron: ED