BERGEIJK – In het plangebied Hooge Berkt waar een nieuwe woonwijk komt, woonden waarschijnlijk al mensen in de late Middeleeuwen. Archeologen hebben tientallen waterputten en andere sporen zoals greppels en kelders gevonden.

Bron: ED