DEN BOSCH – Volgens een groot deel van de oppositie heeft gedeputeerde Johan van der Hout (SP) een rapport achtergehouden waaruit blijkt dat de stikstofuitstoot van de industrie mogelijk veel groter is dan verondersteld. Die gegevens waren van belang bij het debat over verscherpte regels voor de veehouderij, oordelen zij. Moties van afkeuring en wantrouwen haalden het echter niet.

Bron: ED