REGIO - De eindexamens in het voortgezet onderwijs beginnen op 10 mei en de laatste examens zijn op 24 mei. Wat vinden leerlingen van de examens? Hoe bereiden ze zich voor? Wie heeft stress en wie niet? Zijn er klachten? Kortom: wat leeft er op sociale media rondom de examens?

Bron: ED