DEN BOSCH - Krijgen boeren die getroffen worden door de strengere milieu-eisen steun van de provincie of niet? De VVD pleit in het debat over de toekomst van de veehouderij voor bescherming voor kwetsbare boeren. Als alle partijen aan het woord zijn geweest, moet blijken wat het provinciebestuur van dat voorstel vindt. 

Bron: ED