DEN BOSCH – Wordt de natuur beter van stallen die minder ammoniak uitstoten? En mag bij boeren het mes op de keel door ze met extra investeringen op te zadelen? De politiek worstelt met de plannen voor een versnelde verduurzaming van de Brabantse veehouderij.

Bron: ED