EINDHOVEN – Deze dagen rammelen de collectebussen van Samen Verder voor het vijftigste jaar. Daarna is het gedaan met de jaarlijkse inzameling huis aan huis ten bate van kleine projecten in ontwikkelingslanden. Het aantal collectanten neemt af en de opbrengst ook.

Bron: ED