VELDHOVEN – ASML weigert sommige mensen werk op basis van hun nationaliteit en verblijfsstatus in Nederland, vanwege Amerikaanse regels. Is dat geen discriminatie? Antidiscriminatiebureau RADAR stapt naar het College voor de Rechten van de Mens.

Bron: ED