EINDHOVEN – Er worden steeds meer beversporen gevonden in Zuidoost-Brabant. Een teken dat natuurherstel vruchten afwerpt. Waterschappen zijn alert op burchten en dammen, maar geven het beschermde knaagdier het voordeel van de twijfel.Bron: ED