DEN BOSCH  - Om te voldoen aan de vraag naar woningen moet het tempo van de bouw in Brabant fors omhoog. Tot 2030 moeten 130.000 woningen gerealiseerd worden vooral voor kleine huishoudens, jong en oud. Dat is veel meer dan er nu worden gerealiseerd.  

Bron: ED