WAALRE – De verlichting van het snelfietspad op het oude spoorbaantracé tussen Valkenswaard en de High Tech Campus in Eindhoven moet, zoals afgesproken, uit tussen 20.00 en 6.30 uur. Dat vindt de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) die toeziet op naleving van de Flora en Fauna Wet. Bron: ED