OPINIE – De auteur van dit artikel, Joan Briels, is wethouder in Laarbeek. Hij is het niet eens met burgemeester Jorritsma van Eindhoven over de herindeling.Bron: ED