WAALRE – Meedenken en meediscussiëren met de gemeente over ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld werk, zorg of jeugd; de leden van de Waalrese participatieraad dragen daar sinds vorig jaar steeds nadrukkelijker een steentje aan bij, nu ze niet meer pas achteraf betrokken worden bij nieuw beleid.

Bron: ED